Akademia Podatków


 

 1. Przychody – zasady ogólne
 2. Zaliczki, przedpłaty
 3. Przychody rozliczane  w okresach rozliczeniowych
 4. Refakturowanie a moment powstania przychodu
 5. Źródła przychodów, przypisywanie kosztów
 6. Koszty uzyskania przychodu – moment poniesienia
 7. Samochody – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków
 8. Samochód służbowy a przychody pracowników
 9. Koszty finansowania dłużnego
 10. Usługi niematerialne wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
 11. Podatek od budynków
 12. Jednorazowa amortyzacja
 13. Podatek u źródła – podstawowe zagadnienia
 14. Działalność badawczo-rozwojowa
 15. Mały podatnik
 16. Hipotetyczne koszty/zatrzymany zysk
 17. Działalność charytatywna (CSR)
 18. Czynności opodatkowane podatkiem VAT
 19. Prezenty małej wartości, próbki
 20. Barter – zasady rozliczenia
 21. Refakturowanie usług
 22. Zasady odliczania podatku naliczonego
 23. Obowiązek podatkowy – wybrane zagadnienia
 24. Korekta podstawy opodatkowania
 25. Kary umowne
 26. Pożyczki
 27. Usługi kompleksowe
 28. Dokumentowanie WDT

< Wróć do listy kursów