Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej


 1. Zwięzłe podsumowanie podstaw rachunkowości – warsztaty
  • dekretacje
  • księgowania
  • zestawienie obrotów i sald
  • zasady sporządzania rachunek zysków i strat i bilansu
 2. Ewidencja wynagrodzeń
  • księgowanie list płac
  • księgowanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzeń
  • zasiłek chorobowy, macierzyński,
  • dodatki i potrącenia
  • deklaracje ZUS
 3. Ewidencja kosztów
  • koszty wg. ustawy o rachunkowości a koszty podatkowe
  • księgowania z uwzględnieniem odpowiednich kont analitycznych mających na celu wyszczególnienie NKUP do celów podatkowych
 4. Ewidencja VAT
  • sporządzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
  • rozliczenia deklaracji VAT
 5. Ewidencja środków trwałych.
  • środki trwałe w budowie,
  • przyjęcie środka trwałego
  • przykłady ewidencji dotyczącej środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym
  • metody amortyzacji, amortyzacja NKUP
 6. Ewidencja CIT
  • kalkulacje podatku dochodowego
  • rozliczenie straty podatkowej.
 7. Przygotowanie rachunku zysków i strat i bilansu

< Wróć do listy kursów