Inwentaryzacja w 2022 r.


Przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z ustawy o rachunkowości, ale niezbędnym elementem poprawnej wyceny aktywów i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia z inwentaryzacją majątku jednostki w drodze spisu z natury, potwierdzenia salda, weryfikacji danych z ksiąg. W szczególności na szkolenie zapraszamy: 

  • samodzielnych i głównych księgowych, 
  • pracowników biur rachunkowych, 
  • osoby odpowiedzialne za inwentaryzację, 
  • członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych,                                                    
  • kierowników podmiotów gospodarczych,
  • właścicieli firm.

Korzyści dla uczestników:                                                                                                                   

  • Zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu aktualnych regulacji dotyczących inwentaryzacji
  • Zgłębienie praktycznych zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w zależności od metody inwentaryzacji
  • Poznanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej.
  • Nabycie umiejętności rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Pełny zakres szkolenia można poznać tutaj: PROGRAM

Osoba prowadząca: Barbara Dąbrowska  -  autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, ceniona wykładowczyni w zakresie finansów i księgowości. Autorka cieszącego się wysoką oceną szkolenia "Nowy Ład 2022". Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Absolwentka kierunku finanse i bankowość - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej i studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademia Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i WSKZ.

< Wróć do listy kursów