Podróże Służbowe - należności przysługujące delegowanym, obowiązki pracodawcy oraz rozliczenia publicznoprawne


Adresaci:

Osoby zajmujące się rozliczaniem podróży służbowych oraz podróży innych delegowanych; pracownicy działów księgowych i kadrowych.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami rozliczania podróży służbowych, w tym z prawami i obowiązkami delegujących i delegowanych.

Podczas szkolenia zostaną praktycznie omówione najnowsze interpretacje indywidualne organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zajęć.

Zajęcia zostaną zilustrowane przykładami praktycznymi i wspólnym rozwiązywaniem zadań, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.

< Wróć do listy kursów