Polski Ład i nowe rozporządzenie z dnia 07.01.2022 r. - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej, a prawidłowe naliczanie list płac po zmianach w 2022 r,


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami  listami płac w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla powołanych członków zarządu, pracowników, zleceniobiorców, emerytów w 2022 r.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wiedzę na temat zmian w naliczaniu wynagrodzeń w 2022 r. podyktowanych wprowadzeniem Polskiego  Ładu i rozporządzeniem z dnia 07.01.2022 r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zasadach naliczania podatku PIT i ubezpieczenia zdrowotnego.
  • dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
  • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie naliczania płac oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Adresaci szkolenia:

  • pracownicy działów kadr i płac,
  • menedżerowie firm konsultingowych,
  • kadra kierownicza i zarządzająca,
  • pracodawcy, właściciele firm,
  • wszystkie osoby zainteresowane zmianami przepisów dotyczących podatków i składki zdrowotnej

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (w godz.10:00 do 15:00) 

< Wróć do listy kursów