Zatrudnianie Cudzoziemców Bloku Wschodniego, Unii Europejskiej - Covid 19 oraz ustawa z 12.03.2022 r.


Celem warsztatu jest zdobycie kompleksowej wiedzy na podstawie aktualnych przepisów, które weszły w życie od stycznia 2022 roku.

Korzyści dla uczestników szkolenia: 

  • praktyczna interpretacja przepisów, które weszły w życie od stycznia 2022 roku;
  • poznanie zasad uzyskiwania zezwolenia o pracę, w tym, nowe przepisy dotyczące wniosków oraz zasady wydawania zezwoleń w trybie 60 dni a także listę zawodów, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę;
  • nabycie wiedzy, co najczęściej sprawdzają organy kontrolne oraz jak prawidłowo opodatkować dochody uzyskane przez cudzoziemców;

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (w godz.10:00 do 15:00) 

 

< Wróć do listy kursów