Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO


Korzyści dla uczestników szkolenia:

- zapoznają się z zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami prawa pracy

- poznają stanowiska i interpretacje instytucji państwowych pomocne w praktycznym stosowaniu prawa 

-  nabędą umiejętności radzenia sobie w problematycznych sytuacjach związanych z prowadzeniem i tworzeniem dokumentacji pracowniczej

 Adresaci szkolenia:

- Dyrektorzy Personalni

- Pracownicy Działu HR

- Kierownicy komórek organizacyjnych

- Osoby prowadzące biura rachunkowe

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (w godz.10:00 do 15:00) 

Wykładowca Iwona Wołkiewicz Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na  Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych.

< Wróć do listy kursów