Nowy Ład - wprowadzenie kluczowych zmian w podatkach i składce zdrowotnej a prawidłowe naliczanie list płac od stycznia 2022r.(online)


 Cel szkolenia:
Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy popartej przykładowymi listami płac w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla powołanych członków zarządu, pracowników, zleceniobiorców, emerytów od stycznia 2022r.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wiedzę na temat zmian w naliczaniu wynagrodzeń od stycznia 2022r. podyktowanych wprowadzeniem Nowego Ładu.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie obowiązujących zasadach naliczania podatku PIT i ubezpieczenia zdrowotnego.
  • dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
  • przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w zakresie naliczania płac oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Adresaci szkolenia:

  • pracownicy działów kadr i płac,
  • menedżerowie firm konsultingowych,
  • kadra kierownicza i zarządzająca,
  • pracodawcy, właściciele firm,
  • wszystkie osoby zainteresowane zmianami przepisów dotyczących podatków i składki zdrowotnej

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (w godz.10:00 do 15:00) 

< Wróć do listy kursów