BHP dla kadr i pracodawców


1.      Obowiązki i uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- pracodawców

- pracowników

- osób kierujących pracownikami

2.  Służba bhp:

- pojęcie służby, obowiązek utworzenia

- zadania służby bhp

- uprawnienia służby bhp

- współpraca służby z działem kadr

3.  Profilaktyczna ochrona zdrowia:

- badania wstępne

- badania okresowe

- badania kontrolne

4.  Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- szkolenie wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy

- szkolenie okresowe

5.  Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy

< Wróć do listy kursów