BHP dla kadr i pracodawców


1.  Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.  Służba bhp- obowiązek utworzenia, zadania i uprawnienia. Współpraca służby bhp z działem kadr.

3.  Profilaktyczna ochrona zdrowia.

4.  Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.  Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy

6.  Ocena ryzyka zawodowego

7.  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

< Wróć do listy kursów