Dokumentacja pracownicza po zmianach od 2021 r.


1.   Skrócenie okresu przechowania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2021 r.:

 • Zmiany w zakresie długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Złożenie raportu informacyjnego ZUS OSW i ZUS RIA kiedy warto skorzystać z tej możliwości?
 • Obowiązki informacyjne związane z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej po upływie okresu przechowywania?

2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2021 r.:

 • Jakie dokumenty wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej?
 • Prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej;
 • Warunki prawidłowej zmiany postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • Wydanie kopii całości bądź części dokumentacji pracowniczej w trybie wnioskowym;

3.    Dokumentacja pracownicza  - akta osobowe oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:

 • Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – podział na część A, B,C i D;
 • Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy – nowy sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy, poszerzony zakres dokumentów i wniosków podlegających archiwizacji;
 • Zakres dokumentów podlegających przechowywaniu jako dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;
 • Dostosowanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej do nowych rozwiązań w przypadku stosunków pracy trwających w dniu 01.01.2021 r.;

4.  Dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika:

 • Dane osobowe, których żądanie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest obligatoryjne;
 • Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Dane osobowe, których żądanie od pracownika jest obligatoryjne;
 • Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę pracownika;
 • Dane osobowe, których nie można żądać od pracownika;

< Wróć do listy kursów