Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych


Podczas szkolenia przedstawione zostaną najczęściej występujące przyczyny składania korekt takie jak:

  • nadpłata wynagrodzenia dla pracownika,
  • wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego (wypadkowego),
  • korekta w przypadku przekroczenia 30-krotności,
  • korekta w przypadku wydania decyzji, że pracownik nie podlega ubezpieczeniom,
  • korekta w przypadku uznania, umowy zlecenia za umowę o pracę,
  • korekta w przypadku uznania umowy o dzieło za umowę zlecenie,
  • korekta w przypadku wypłacenia zawyżonego zasiłku,
  • korekta w przypadku błędnego rozliczania  składek za zleceniobiorcę – nadpłata niedopłata,
  • korekta w przypadku uznania, że umowa zlecenia była wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
  • konsekwencje korekt za okres do XII 2021 r. i ich wpływ na rozliczenia podatkowe.

Przedstawione zostaną także możliwości odzyskania zapłaconych składek od byłego pracownika/ zleceniobiorcy oraz przekazane  zostaną wskazówki praktyczne  na co ma zwracać ma uwagę płatnik w rozliczeniach z ZUS-em oraz w relacjach z ubezpieczonym.

< Wróć do listy kursów