Podatki w kadrach


1. Przychody ze stosunku pracy

 • Zakres
 • wyłączenia – kiedy dane świadczenie nie jest przychodem ze stosunku pracy?

 2. Opodatkowanie i ozusowanie świadczeń pozapłacowych

 • odszkodowania i zapomogi
 • ubiór służbowy
 • świadczenia bhp
 • posiłki
 • ekwiwalenty
 • przeniesienia służbowe
 • noclegi pracowników i zleceniobiorców
 • świadczenia dla emerytów
 • dopłaty do wypoczynku
 • podnoszenie kwalifikacji
 • wyjazdy integracyjne
 • samochody służbowe a jazdy prywatne (czy zawsze jest przychodów?)

3. Przychody wyłączone ze składek ZUS

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • zasady przyznawania świadczeń – jak zachować kryterium socjalne
 • skutki błędów w przyznawaniu świadczeń

 5. Opodatkowanie należności z tytułu podróży służbowych i podróży osób niebędących pracownikami

 6. Należności członków zarządów i rad nadzorczych

 7. Kontrakt menedżerski

 • jak odróżnić kontrakt menedżerski od umowy o świadczenie usług
 • kiedy pobrać podatek pit a kiedy też składki ZUS?

 8.Rola płatnika w akcjach promocyjnych

 • Sprzedaż premiowa
 • Konkurs
 • Program motywacyjny

 9. 50% koszty uzyskania przychodów:

 • komu przysługują (czy katalog uprawnionych jest tak wąski jak się wydaje?)
 • co to jest utwór?
 • jakie warunki muszą być spełnione
 • jak ustalać honorarium
 • przymiarki do interpretacji ogólnej

 10. IP BOX – kto może płacić 5% PIT?

 11. Deklaracje/informacje, które musi złożyć płatnik do urzędu skarbowego

 12. Odpowiedzialność płatnika

 • zakres odpowiedzialności
 • zasady odpowiedzialności karno-skarbowej kadrowych

 13.Planowane zmiany w podatku PIT.

< Wróć do listy kursów