Zmiany w Prawie Pracy w 2023 r.


Szereg istotnych zmian w prawie pracy wymaga szczególnie dobrego przygotowania się do prowadzenia spraw kadrowych w 2023 roku. Nasze szkolenie umożliwi usystematyzować wiedzę i wyjaśnić zmiany wprowadzane pod koniec roku do przepisów pracy. Omówione zostaną nowe regulacje w zakresie pracy zdalnej, kontrolowania trzeźwości pracowników, uprawnień rodzicielskich, obowiązków wynikających dla pracodawców z ustawy o obronie Ojczyzny oraz przepisach o sygnalistach. Wyjaśniona zostanie możliwość zastosowania elastycznego czasu pracy. Szczególna uwaga poświęcona będzie również zmianom w zasadach zawierania i rozwiązywania umów o pracę i związanej z tym dokumentacji. 

Szkolenie dedykowane jest:

  • pracownikom działów personalnych
  • pracownikom działów HR i rekrutacji
  • dyrektorom i kierownikom działów personalnych
  • księgowym odpowiedzialnym za sprawy kadrowe
  • właścicielom firm i kierownikom jednostek organizacyjnych

Osoba prowadząca: Iwona Wołkiewicz - ciesząca sie wysoką oceną kursantów wykładowczyni Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, wykształciła wiele tysięcy pracowników działów personalnych. Wieloletni praktyk na stanowiskach administracji personalnej i HR. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Posiada ogromną wiedzę z zakresu „twardego HR” (Kadry - Prawo Pracy) jak również z jego „miękkiej” części – rekrutacja, szkolenia. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich.

< Wróć do listy kursów