Fakturowanie


 1. Obowiązek wystawiania faktur
 2. Termin wystawiania faktur
 3. Elementy obowiązkowe faktury
 4. Podstawa opodatkowania na fakturze
 5. Faktury elektroniczne
 6. Fakturowanie dostaw ciągłych
 7. Split payment – obowiązki i sankcje
 8. Faktury korygujące
 9. Nota korygująca a faktura
 10. Anulowanie a korygowanie faktury
 11. Fakturowanie otrzymanych zaliczek
 12. Faktury w sprzedaży wysyłkowej/internetowej
 13. Skutki błędów w wystawionych fakturach
 14. Pusta faktura
 15. Refakturowanie
 16. Odliczanie podatku VAT z otrzymanych faktur
 17. Posługiwanie się nierzetelnie wystawionymi fakturami
 18. Bieżące orzecznictwo
 19. Krajowy Systeme e-Faktur ( KSeF) - na czym polega  i jak  będzie funkcjonował ?  

< Wróć do listy kursów