Podatek VAT – zmiany 2022/2023 -system KSeF, SLIM VAT 2-3


Szereg zmian w podatku VAT wprowadzanych w 2022 roku oraz pakiet kolejnych nowych regulacji od 1 stycznia 2023 roku to nieustające wyzwania dla księgowych. Nasze szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę, omówić niejasności w dotychczas wprowadzonych regulacjach i przygotować się prowadzenia VAT według zasad obowiązujących w 2023 roku. Dokładnie omówimy również Krajowy System e-Faktur (KSeF), by przygotować się na obowiązkowe stosowanie systemu - co należy zacząć jak najwcześniej - a także by już teraz skorzystać z przyśpieszonego zwrotu podatku VAT. Na szkoleniu omówiony zostanie również szereg innych ważnych kwestii, a z pełnym programem szkolenia można zapoznać się tutaj: PROGRAM

Osoba prowadząca: Barbara Dąbrowska  -  autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, ceniona wykładowczyni w zakresie finansów i księgowości. Autorka cieszącego się wysoką oceną szkolenia "Nowy Ład 2022". Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Absolwentka kierunku finanse i bankowość - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej i studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Ukończyła również studia podyplomowe Akademia Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i WSKZ.

< Wróć do listy kursów