Podatek VAT – zmiany 2022/2023 -system KSeF, SLIM VAT 2-3


1) Krajowy System e-Faktur:
a)  Nowe regulacje – podstawa prawna
b) Czym jest KSeF,
c) Pozytywne aspekty stosowania KSeF
d) Konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
e) Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
f) Rodzaje upoważnień do stosowania KSeF – rozporządzenia wykonawcze
g) Uprawnienia dla biur rachunkowych i pracowników wewnątrz firmy,
h) Odbieranie uprawnień,
i) Anonimowy dostęp do KSeF
j) Praktyczne zasady wypełniania formularza ZAW-FA, 
k) Zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i archiwizowanie faktur,
l) Czy stosowanie KSeF  wymaga obecnie zgody kontrahenta ?
m) Jakie rodzaje faktur będzie można wystawiać przez KSeF?
n) Zasady wystawiania faktur w systemie sprzedażowym firmy,
o) Stosowanie faktur ustrukturyzowanych a zwrot podatku VAT w ciągu 40 dni,
p) Termin przechowywania faktur w KSeF,
q) Struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
r) Rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR),
2) Nowy Ład – a podatek VAT:
a) Grupa VAT – nowe zasady utworzenia nowego typu podatnika
b) Nowa sankcja VAT dotycząca kas rejestrujących – uwaga na nowe obowiązki podatników,
c) Zmiany regulacji Nowego Ładu 
3) SLIM VAT 2:
a) Ujęcie korekt in minus w przypadku WNT i importu usług – nowe zasady,
b) Oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania nieruchomości – jakie nowe możliwości,
c) Rozliczanie WNT, importu usług jak i dostawy dla której podatnikiem jest nabywca – nowe zasady dotyczące podatku naliczonego – studium przypadków i analiza wyroku TSUE,
d) VAT-26 – nowe zasady dotyczące zgłaszania samochodów wykorzystywanych jedynie w działalności gospodarczej,
e) Rachunek VAT – możliwość zapłaty nowych podatków,
4) SLIMA VAT 3 
Zmiany w wystawianiu faktur
a) Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących
b) Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus - nowe uregulowanie
c) Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus
d) Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu
e) Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż
f) Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych
Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych
1) Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury
2) Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej
3) Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych
4) Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych
5) Korekta deklaracji OSS i IOSS
Zmiany w rozliczaniu proporcji
a) Stosowanie obowiązujących uregulowań dotyczących stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku
b) Brak obowiązku korygowania proporcji po zakończeniu roku - podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.
c) Skutki praktyczne zmiany - zasada rozliczenia za 2022 r. 
  Pozostałe zmiany
1) Podwyższenie progu dla małego podatnika
2) Obniżenie sankcji podatkowych
3) Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT
4) Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT
5) Zmiany w wydawaniu WIS
5) Pytania od uczestników szkolenia

 

< Wróć do listy kursów