Zmiany w podatkach 2020 (CIT, PIT, VAT, Ordynacja Podatkowa)


Cel szkolenia: 

  • omówienie najnowszych zmian w CIT, PIT i VAT
  • wskazanie nowych obowiązków ciążących na podatnikach i płatnikach
  • zapoznanie z przypadkami wymagającymi wdrożenia nowych procedur administracyjnych  i dokumentacyjnych
  • przedstawienie możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych wraz ze wskazaniem ryzyka wynikającego z nieprecyzyjnej treści przepisów
  • zaprezentowanie najnowszego praktycznego orzecznictwa m. in. w zakresie zmian w CIT wprowadzonych
  • przekazanie wiedzy potrzebnej do prowadzenia prawidłowych rozliczeń podatkowych

< Wróć do listy kursów