Zmiany w podatkach 2020 (CIT, PIT, VAT, Ordynacja Podatkowa) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową


 1. JPK_VDEK

 • różnice i podobieństwa między obecnym a nowym raportowaniem
 • grupy towarowe/usługowe – oznaczenia GTU
 • oznaczanie transakcji znacznikami literowymi
 • wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia
 • ujęcie w ewidencji zdarzeń generujących podatek należny
 • ujęcie w ewidencji faktur wystawianych do paragonów
 • mechanizm podzielonej płatności
 • transakcje z podmiotami powiązanymi
 • sprzedaż na rzecz pracowników
 • zasady korygowania oraz sankcje za brak korekt
 • Nowa matryca VAT
 • założenia i cele zmian 
 • nowy system klasyfikacji towarów /usług 
 • zmiany w zakresie stawek
 • wiążąca informacja stawkowa 
 • interpretacje indywidualne, statystyczne a WIS

 2. Pakiet Quick Fixes

 • warunki stosowania stawki 0 %
 • relacja przepisów do przepisów unijnych
 • magazyn konsygnacyjny – nowa procedura typu call-off stock
 • zmiany w zakresie informacji podsumowujących VAT-UE
 • uproszczenia w transakcjach łańcuchowych
 • wyjaśnienia Komisji Europejskiej do zmian w zakresie WDT i transakcji łańcuchowych

 3. Import towarów

 • ułatwienia w rozliczaniu VAT należnego od importu towarów
 • nowe warunki procedury uproszczonej

 4. Mechanizm podzielonej płatności

 • zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów
 • brak odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy
 • płatności na rzecz podmiotów zagranicznych
 • podatnicy zwolnieni a obowiązek stosowania obligatoryjnego MPP
 • kompensata i faktoring
 • płatności w walutach obcych, kartami kredytowymi, przekazem, wekslem

 5. Slim VAT

 • omówienie aktualnego stanu projektu zmian w Ustawie VAT

 6. Biała lista VAT – korzystne zmiany od 1 lipca 2020 rok

 • brak obowiązku sprawdzania – kiedy i przy jakich transakcjach możliwy?
 • wydłużenie terminu na zgłoszenie zawiadomienie ZAW-NR
 • zmiana adresata zawiadomienia ZAW-NR

< Wróć do listy kursów