Zmiany w podatkach 2020 (CIT, PIT, VAT, Ordynacja Podatkowa)


 

1.     Biała lista podatników VAT:

a)     zakres danych

b)     konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty bez pośrednictwa rachunku zawartego na białej liście

c)     zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty w białej liście

d)     objaśnienia MF

2.Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):

a)     kogo obowiązuje

b)     sposób zapłaty a split payment

c)     likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,

d)     MPP a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty

e)     podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca

f)      zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym MPP

g)     sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności

h)     prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej

i)      MPP a krajowe transakcje w walucie obcej lub z kontrahentami zagranicznymi

j)      zasady uwalniania środków z konta VAT

k)     zmiana zasad solidarnej odpowiedzialności w związku z obowiązkowym MP

l)      przelewy zbiorcze

m)   możliwość opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT

n)     objaśnienia MF

3.Nowa matryca stawek VAT

4.Wiążąca informacja stawkowa – nowy instrument ochronny

5.Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020:

a)     obwiązek zakupu kas elektronicznych

b)    ulga na zakup nowych kas 

6.Quick fixes - zmiany w rozliczaniu wybranych transakcji wewnątrzwspólnotowych

7.Ulga na złe długi w podatku CIT:

a)     konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela

b)     zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia

c)     ograniczenia w transakcjach

d)     przepisy przejściowe

< Wróć do listy kursów