Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie za pracę?

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Kadry i płace
Sylwia Kucharska

Pracownik za pracę otrzymuje wynagrodzenie, którego nie może się zrzec. Wynagrodzenie wypłacane jest za czas przepracowany czyli za czas, w którym pracownik był w pracy i świadczył pracę.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy w związku z chorobą i chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy lub poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla dawców pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe należy się za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym (albo za pierwsze 14 dni, jeśli pracownik ukończył już 50 rok życia). Te 33 albo 14 dni choroby, za które pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe, nie muszą przypadać w ciągłości. Zasiłek chorobowy natomiast wypłacany jest, gdy pracownik przez niezdolność do pracy przekroczył określoną pulę dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

W praktyce może dojść do sytuacji, w której pracownik przepracowując w ciągu dnia pracy kilka godzin, poczuje się źle i zostanie zwolniony do lekarza. Lekarz wystawia mu zwolnienie lekarskie, które obejmuje dzień, w którym pracownik częściowo świadczył pracę.

Czy w takim wypadku pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowany czas czy wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia chorobowe przysługują za pełne dni choroby pracownika. Nie ma możliwości wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za godziny - jak w przypadku wynagrodzenia za czas przepracowany. W takim przypadku, jeżeli więc pracownik otrzyma wynagrodzenie jedynie za przepracowane godziny, to za ten dzień nabędzie również prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego. Jeśli jednak wynagrodzenie zostanie wypłacone za całą dniówkę roboczą, to świadczenie chorobowe należy wypłacać dopiero od następnego dnia.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ