Zawieszone wszystkie zajęcia do połowy kwietnia 2020 r.
Kursy finansowo – księgowe
Kursy kadrowo – płacowe
Szkolenia krótkie i doskonalące