Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej a obowiązki płatnika składek wobec ZUS. cz.1

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Kadry i płace
Sylwia Kucharska

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, a obowiązki płatnika składek wobec ZUS.

 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadziła, iż

1)      w przypadku zatrudniania pracowników od 1 stycznia 2019 r, obowiązywać będzie 10 letni okres przechowywania akt osobowych.

2)      w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2018, zasadą jest 50 letni okres przechowywania akt. Pracodawca będzie jednak mógł skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat ale tylko jeśli spełnione zostaną  dodatkowe warunki, które wynikają z ustawy tj.:

 

3)      w przypadku pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca w dalszym ciągu jest zobowiązany przechowywać akta pracownicze 50 lat.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy do drugiej części artykułu.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ