Centrum Certyfikacji Kompetencji i Umiejętności Zawodowych - Europejskie i Krajowe Normy Kwalifikacji

 

Certyfikacja umiejętności

.... czyli jak potwierdzić umiejętności zawodowe

 

 

Szkolenia i kursy w ofercie Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ przygotowują do egzaminu, w Centrum Certyfikacji Kompetencji i Umiejętności Zawodowych CEDOZ, potwierdzającego nabycie umiejętnosci zawodowych odnoszących się do kwalifikacji określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) zgodnie z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 oraz międzynarodową standardową klasyfikacją kształcenia ISCED - 2011. 

Centrum Certyfikacji Kompetencji i Umiejętności Zawodowych CEDOZ wydaje certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności występujących na rynku pracy, a nabytych w toku kształcenia lub praktyki. Wszystkie pozycje klasyfikacyjne zostały opatrzone symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Efekty, czyli rzeczywistą wiedzę, umiejętności i doświadczenia pracowników potwierdzają uzyskane certyfikaty oraz odpowiadające im pozycje w klasyfikacji zawodów i specjalnosci stosowane dla potrzeb:

  • pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
  • szkolenia zawodowego
  • gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego
  • prowadzenie badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy

 

Z dniem 01 stycznia 2015 r. weszła w życie nowa Klasyfikacja zawodów i specjalności, zgodnie z którą ustalono następujące poziomy kwalifikacji zawodowych, których zdobycie umożliwiaja nasze kursy:

W zakresie Księgowości

W zakresie Kadr i Płac

Europejskie Ramy Kwalifikacji to wspólny układ odniesienia, dzięki któremu można porównać i przełożyć kwalifikacje zdobyte w różnych krajach.

Europejskie Ramy Kwalifikacji pomagają wprowadzić klarowny system opisywania i potwierdzenia kwalifikacji zdobytych w krajach Unii Europejskiej.

Dzięki tej innowacji pracodawcy na podstawie dyplomów i świadectw będą mogli lepiej poznać kompetencje kandydata do pracy, co jest szczególnie potrzebne w przypadku, gdy kandydat posiada dyplom uzyskany w innym kraju. Dodatkowo, certyfikat potwierdzający umiejetności zawodowe w obrębie konkretnego zawodu zwiększa szansę kandydata na zdobycie pracy (w stosunku do osób nie posiadających takiego potwierdzenia).

Wprowadzenie Europejskich Ram Kwalifikacji ułatwia:

  • przepływ osób między różnymi miejscami uczenia się oraz pracą w różnych sektorach, branżach, regionach i krajach,
  • przenoszenie zdobytych kwalifikacji
  • zwiększenie zawodowej mobilności Europejczyków
  • sprawnie podejmować naukę i pracę w krajach UE,
  • zmieniać pracę lub instytucję edukacyjną we własnym kraju

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.