Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ jest partnerem merytorycznym Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie (uth.edu.pl) w zakresie studiów na kierunkach finansów i rachunkowości oraz kadr i płac.

 W roku akademickiem 2020/2021 zapraszamy na następujące kierunki studiów podyplomowych:

Program studiów podyplomowych KADRY I PŁACE obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach. Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej oraz mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) - kod zawodu: 242310 i Specjalista ds. kadr – kod zawodu: 242307.

W programie studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI dużą część zajęć stanowią zajęcia praktyczne i warsztaty komputerowe, które pozwalają na nabycie konkretnych umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia ewidencji podatkowych małych podmiotów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego w średnich i większych przedsiębiorstwach. Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych Symfonia Mała Księgowość (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów) i Symfonia Finanse i Księgowość (pełna księgowość) – potwierdzonych certyfikatem – oraz mają możliwość podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: Księgowy – kod zawodu: 331301 i Specjalista ds. Rachunkowości – kod zawodu: 241103.

WIęcej informacji o programie i przebiegu studiów, a także rejestracja na studia na stronach Uczelni.