Placówka Oświatowa

Placówka Oświatowa

… czyli kim jesteśmy i dokąd zmierzamy

 

Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

Jako placówka oświatowa, działamy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych nr 507 K Kuratorium Oświaty w Warszawie, zaświadczenie nr 64/ K/ 97 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632).

W dniu 20.09.2016 r. decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty uzyskaliśmy akredytację na siedem najpopularniejszych szkoleń zawodowych realizowanych przez naszą niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego.Jesteśmy placówką oświatową z tradycją i doświadczeniem.

W ciągu 22 lat obecności na rynku, nasze szkolenia ukończyło ponad 40 tysięcy osób, w tym pracownicy z ponad 5 tysięcy firm.Od początku istnienia firmy specjalizujemy się w doskonaleniu zawodowym w następującym zakresie tematycznym:

  • prawo pracy
  • kalkulacja wynagrodzeń
  • podstawy rachunkowości
  • rachunkowość zarządcza, finansowa i budżetowa
  • sprawozdawczość finansowa
  • podatki
  • finanse

 

W naszej działalności skupiamy się na budowaniu rynku wysoko wykwalifikowanego i aktywnego zawodowo personelu w tych dziedzinach. Poprzez kształcenie zawodowe osób bez doświadczenia (pomoc w uzyskaniu nowego zawodu), jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych praktyków biznesu, od wielu lat wpływamy na podnoszenie jakości funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Nasza działalność przeciwdziała rosnącemu bezrobociu. W drodze czynnej współpracy z Urzędami Pracy wspomagamy rewitalizację zdolności zawodowych osób poszukujących pracy. Posiadamy również doświadczenie w realizacji projektów w ramach programów Unii Europejskiej.

Zajęcia w Cedoz są przygotowane i prowadzone przez praktyków biznesu, wybitnych fachowców z dziedziny rachunkowości, finansów, podatków oraz obsługi programów komputerowych i aplikacji MS Office.Kształcenie prowadzone jest w oparciu o własne, oryginalne podręczniki i materiały dydaktyczne.

Nad jakością oraz zakresem tematycznym poszczególnych kursów specjalistycznych czuwa Rada Programowa Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości, dzięki czemu zapewniamy wysokie standardy kursów i szkoleń. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, co umożliwia ich interaktywny charakter. Podczas kursów komputerowych, modułów szkoleniowych poświęconych systemom obsługi księgowej, każdy uczestnik posiada własne stanowisko komputerowe.Szkolenie i doskonalenie zawodowe prowadzimy zarówno w formie stacjonarnych kursów, jak i z zastosowaniem metody korespondencyjnej.

Absolwenci kursów zawodowych Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości mają możliwość przystąpienia do egzaminu w Centrum Certyfikacji Kompetencji i Umiejętności Zawodowych CEDOZ. Po pomyślnie zaliczonym egzaminie otrzymują certyfikaty potwierdzające posiadanie umiejętności zawodowych zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Zespół Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ