Program Płatnik - poziom średnio zaawansowany


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz korygowania dokumentów na podstawie WDR otrzymanych z ZUS.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r ( Dz. U. nr 137 poz.887 ze zm.) nakłada na płatnika składek szereg obowiązków takich jak: rzetelne prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej związanej z naliczaniem i odprowadzaniem składek za ubezpieczonych, jak również zgłaszanie wszelkich zmian danych, jakie nastąpiły w stosunku do danych wykazanych w dokumentach przekazanych do ZUS.

Płatnik składek powinien być świadomy zagrożeń, jakie wynikają z niedopełnienia w/w obowiązków oraz konsekwencji na jakie się naraża nie wywiązując się z  tych zadań. Stosowane przez ZUS  sankcje, zmierzające do realizowania przez płatników zadań wynikających z ustawy o SUS, nie wszystkie mają wymiar finansowy, ale wszystkie są bardzo dla płatników dokuczliwe.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań w programie „PŁATNIK”, które systematyzują i porządkują wiedzę w zakresie obowiązków wynikających z ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

< Wróć do listy kursów