Trudne przypadki na liście płac (warsztaty praktyczne)


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów z zakresu płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających pogłębić wiedzę oraz  podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie naliczania wynagrodzeń. Podczas szkolenia uczestnicy rozwiązują trudne i skomplikowane zagadnienia, przysparzające wielu problemów w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu rozliczania wynagrodzeń w trudnych sytuacjach.

< Wróć do listy kursów