Zmiany w prawie pracy od 1 września

 

Od 1 września czyli dnia wejścia w życie zmian w Kodeksie Pracy pracodawca będzie zobowiązany przed dopuszczeniem pracownika do pracy albo zawrzeć z nim umowę o pracę w formie pisemnej albo potwierdzić mu na piśmie warunki zatrudnienia, w przypadku gdy umowa została zawarta w innej formie niż pisemna. W zamierzeniach ustawodawcy taka regulacja ma przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnianiu i chronić prawa pracowników. Naruszenie tego obowiązku stanowić będzie wykroczenie karane grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Zgodnie z nowelizacją Pracodawca zobowiązany będzie przed dopuszczeniem do pracy nowego pracownika do zapoznania go z treścią regulaminu pracy, a względem młodocianego do zapoznania go z wykazem lekkich prac.

Dodatkowo:

1.Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

2.Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

3. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.

UWAGA! Niedopełnienie punktu drugiego stanowić będzie wykroczenie.

 

Śledź wpisy na naszym blogu, juz wkrótce kolejne ciekawe treści. Polecamy rónież: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Agnieszka Wachowicz - wykładowca na kursach kadr i płac organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.