Nasi wykładowcy

NASI WYKŁADOWCY

…czyli źródło praktycznej wiedzy, która sprawdza się w biznesie


Zajęcia w Cedoz przygotowywane i prowadzone są przez wieloletnich praktyków biznesu, wybitnych fachowców z dziedziny rachunkowości, finansów, prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, podatków oraz obsługi programów komputerowych wspomagających procesy biznesowe, a także aplikacji pakietu MS Office. Nasi wykładowcy to prelegenci licznych konferencji i seminariów, jak również autorzy wielu publikacji eksperckich.

Poznajcie naszych wykładowców.

 Jan Wtulich

Z wykształcenia – ekonomista, biegły w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego.
Praktyk, wykładowca akademicki i autor podręczników, książek i opracowań eksperckich z zakresu rachunkowości, podatków i wyceny podmiotów gospodarczych.

W 1994 roku jako pomysłodawca i twórca założył CEDOZ Centrum Doskonalenia Zawodowego, które następnie przekształcił w Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.

Jan Wtulich

Aktualnie pełni funkcję Dyrektora niepublicznej placówki oświatowej - centrum kształcenia ustawicznego APPiR CEDOZ oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i wyceny podmiotów gospodarczych.

Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na  Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Posiada ogromną wiedzę z zakresu „twardego HR” (Kadry - Prawo Pracy) jak również z jego „miękkiej” części – rekrutacja, szkolenia.

Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.

Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy uczestnicząc w licznych konferencjach kadrowych, uważnie śledząc wszystkie wchodzące zmiany dotyczące prawa pracy: ustawy, rozporządzenia, oraz najświeższe orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Pani Iwona współpracuje z Cedoz prowadząc kursy z prawa pracy, rekrutacji i szkoleń.

Iwona Wolkiewicz

Katarzyna Paczkowska

Z wykształcenia jestem: pedagogiem, coachem, psychologiem i ekonomistą. Z zamiłowania zaś: szkoleniowcem, fotografką i inspiratorem rozwoju. A z doświadczenia? Wykładowcą z zakresu kalkulacji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, NLP oraz rozwoju osobistego.

W czasie ostatnich dwóch dekad, jako praktyk zarządzania, zajmowałam różnorodne stanowiska – byłam m.in. office managerem, kierownikiem kadr i płac, dyrektorem personalnym. Od wielu lat, z powodzeniem prowadzę własną firmę, od niedawna kieruję również fundacją działającą na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Jestem autorką i realizatorką wielu projektów szkoleniowych, aktywizacyjnych tudzież rozwojowych. Staram się cały czas pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, sympozjach, wykładach i warsztatach. Spotkania z uznanymi autorytetami są dla mnie okazją do doskonalenia mojego warsztatu trenerskiego, zaś przygodę z social media realizuję , prowadząc (bezinteresownie) na Facebooku grupę poświęconą prawu pracy.

Na co liczyć mogą moi Słuchacze? Że z pasją i otwartością podzielę się z Nimi swoją wiedzą, doświadczeniem i osobowością. Prowadząc wykłady i warsztaty nawiązuję wyjątkowe relacje z odbiorcami sprawiając, że zarówno zdobyta nauka, jak i atmosfera zajęć na długo pozostaje w pamięci. Wierzę, że nie ma tematu, ani zagadnienia, którego – po właściwym wytłumaczeniu – nie da się zapamiętać.

Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości Cedoz związana jestem jest od 2007 roku realizując szkolenia m.in. z obszaru płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace, Excel, Word.

 Katarzyna Paczkowska

Agnieszka Orłowska - Radziwiłł

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Studiów Podyplomowych z rachunkowości finansowej i zarządczej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów.

Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem w księgowości. Doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości zdobywała w dużej międzynarodowej firmie z branży finansowej oraz w podmiotach świadczących profesjonalne usługi outsourcingowe z zakresu księgowości. Od siedmiu lat prowadzi własne Biuro Rachunkowe, zapewniając obsługę księgową przedsiębiorcom a także w organizacjach pozarządowych: fundacjach i stowarzyszeniach.

Wykładowca z zakresu księgowości oraz obsługi systemów finansowo-księgowych na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej.

W CEDOZ prowadzi kursy z zakresu księgowości oraz obsługi Systemów Finansowo-Księgowych.

Agnieszka Głuszko

Absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej oraz Studiów Podyplomowych  prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie,  o specjalności Prawo Pracy.   Swoje kwalifikacje oraz praktykę zawodową w obszarze  kadr i rozliczania wynagrodzeń zdobywała pracując dla podmiotów gospodarczych w różnych branżach i o zróżnicowanym profilu działalności, w których złożoność procesów dostarczała bezcennych doświadczeń. 

Aktualnie sprawuje nadzór na procesami kadrowo-płacowymi w dużej międzynarodowej firmie z branży FMCG. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w prowadzonych od kilku lat szkoleniach z zakresu wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS-em.  Jest doświadczonym trenerem oraz ekspertem w zakresie sporządzania korekt  deklaracji rozliczeniowych dla ZUS-u.  Z Akademią Prawa i Rachunkowości związana jest od 2008r.

Agnieszka Gluszko

Jolanta Romanowicz

Absolwentka Zarządzania AR w Krakowie oraz studiów podyplomowych z Rachunkowości Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów.

Doświadczony praktyk biznesu z wieloletnią praktyka na stanowiskach głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Wieloletni wykładowca kursów z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Jolanta Romanowicz

Dorota Arak

Absolwentka studiów Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), a także podyplomowych studiów pedagogicznych na SGH.
Od ponad 20 lat zajmuje się księgowością, a od 10 lat jest właścicielką i główną księgową biura rachunkowego.

W 2009 roku uzyskała certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów.

Jako wieloletni praktyk z zakresu księgowości prowadzi zajęcia opierając się na praktycznych przykładach z działalności biura rachunkowego, dzięki czemu kursantom łatwiej jest przyswajać trudną wiedzę.
W Akademii CEDOZ prowadzi kursy finansowo księgowe: z podstaw rachunkowości, podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów, zintegrowane kursy na samodzielnego księgowego, kursy z księgowości komputerowej oraz usługowego prowadzenia biura rachunkowego.