Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnoprawności i korzyści z nim związane?

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności może wiązać się z wymiernymi korzyściami, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności m.in.:

 • uprawnienie do ulg i bezpłatnych przejazdów w różnych środkach komunikacji publicznej (w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności).
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, 
 • osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem z tytułu narządu wzroku, ruchu i chorób neurologicznych mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej umożliwiającej np. parkowanie na tzw. kopercie.
 • ponadto posiadając takie orzeczenie można starać się o refundację kosztów m.in. turnusów rehabilitacyjnych, przystosowania mieszkania, samochodu do potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności, refundacji kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu, szkoleń, studiów, kosztów przekwalifikowania zawodowego i wiele innych dofinansowań i refundacji,
 • niezależnie od organu wydającego orzeczenie (ZUS lub Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności), osobie która posiada orzeczenie o niepełnosprawności równoważne pierwszej lub drugiej grupie przysługuje skrócenie wymiaru czasu pracy do 7 godzin dziennie oraz dodatkowy urlop rehabilitacyjny w wymiarze 10 dni w ciągu roku lub turnus rehabilitacyjny do 21 dni.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydajają:

 • Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 • ZUS.

 

Stopnie niepełnosprawności:

 Organ orzekający

Miejski Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności

ZUS

III grupa.

lekkim stopniu niepełnosprawności

o częściowej niezdolności do pracy

II grupa

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

o całkowitej niezdolności do pracy

I grupa

znacznym stopniu niepełnosprawności

o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

 

WAŻNE: Niezależnie od określenia stopnia niepełnosprawności, przy każdej z nich można podejmować pracę !!!

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w załączeniu),
 2. druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (w załączeniu),
 3. kopie dokumentacji lekarskiej.

Procedura postępowania:

 1. Druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wypełnia lekarz prowadzący Państwa schorzenie  (jeśli chorób jest kilka i  kilku lekarzy prowadzących, to każdy z nich musi wypełnić osobne zaświadczenie o stanie zdrowia).
 2. Zrobić kopię całej dokumentacji medycznej, którą należy dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Komplet dokumentów należy złożyć w Zespole ds. Orzekania o Stopniu niepełnosprawności (wg miejsca zameldowania).
 4. Zespoły przesyłają listem poleconym wezwanie na komisję lekarską.
 5. O decyzji Zespołu informacja przesyłana jest listem poleconym w ciągu dwóch tygodni.
 6. W przypadku nie zgodzenia się z decyzją Zespołu, należy odwołać się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Adres składania dokumentów w Warszawie:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Generała Andersa 1

00-972 Warszawa

(przy stacji metra Ratusz-Arsenał, przy kinie Muranów)

Tel.: 22 620 66 82, 22 654 13 49

 

Opracowanie: Małgorzata Machaj