Zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik od 1 stycznia 2019 roku dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt osobowych. cz. 4.

Od 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dające możliwość pracodawcy, w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 a 31 grudnia 2018, przejście na 10 – letni okres przechowywania akt osobowych. Aby móc skorzystać z tej możliwości powinien przesyłać do ZUS dokument OSW oraz RIA. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował się już do zmian jakie mają wejść od nowego roku.

  • Program Płatnik będzie dostosowany do zmian w dokumentach ubezpieczeniowych. Zostaną dodane nowe formularze ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS PRA oraz zmienione formularze ZUS DRA, ZUS ZWUA, Informacja miesięczna, Informacja roczna. W programie dla nowych dokumentów zostaną wprowadzone słowniki, które będą wsparciem podczas ich wypełniania. Dla nowych dokumentów zostaną wprowadzone także reguły weryfikacji, które już podczas wypełniania będą sprawdzać i sygnalizować potencjalne błędy. W PP zostanie także dodany komunikat, który będzie informował o upływającym terminie na złożenie dokumentów ZUS RIA.
  • ePłatnik  - aplikacja, która dedykowana jest dla płatników składek, którzy zatrudniają do 100 pracowników również zostanie dostosowana do nowych dokumentów
  • na profilu płatnika zostanie umieszczona informacja o złożonym dokumencie ZUS OSW, dodana lista ubezpieczonych, za których pracodawca złożył dokument ZUS RIA oraz lista, za których jeszcze nie dokonał tej czynności
  • platformę PUE  będzie dawała możliwość ubezpieczonemu, którzy płatnicy złożyli za niego raporty ZUS RIA.

 

Pracodawcy natomiast będą musieli dostosować do zmian obowiązujących od stycznia 2019 roku swoje programy kadrowo-płacowe.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ