Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej.

Od 1 grudnia 2018 roku akceptowane będą wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym.

E-ZLA lekarz może wystawić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Lekarz przekaże zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (PZ ePUAP)) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Istnieje druga możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego. Służą temu specjalne aplikacje używane w gabinetach lekarskich, które są zintegrowane z PUE. W celu zintegrowania aplikacji z PUE Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia podmiotom zewnętrznym niezbędną dokumentację. Dzięki temu dokumenty elektronicznych zaświadczeń lekarskich mogą być przekazywane także przez aplikacje znane już poszczególnym lekarzom.

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ