Bezpiecznie rozliczymy koszty lokalu mieszkalnego w kosztach działalności gospodarczej – Ministerstwo potwierdza.

 

Ministerstwo Rozwoju i Finansów odpowiada na interpelację  poselską i prezentuje pogląd korzystny dla podatników w kwestii możliwości zaliczenia kosztów mediów dla osób, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w swoich mieszkaniach (odpowiedź z dnia 14 grudnia 2017 roku nr DPP7.054.10.2017.JQP na interpelację poselską numer 16957).

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, a siedziba Twojej firmy znajduje się w mieszkaniu, możesz bezpiecznie zaliczyć część wydatków na czynsz, media, remonty czy zakup wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów. Wystarczy, że określisz jaka część lokalu mieszkalnego faktycznie służy prowadzonej działalności gospodarczej i w odpowiedniej proporcji zaliczysz poniesione wydatki do kosztów podatkowych. Nie masz obowiązku wyodrębniać pomieszczenia, w którym będzie prowadzona wyłącznie działalność gospodarcza – jak do tej pory twierdziły organy podatkowe. Jak podkreśla w swojej odpowiedzi Ministerstwo, warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych z działalności gospodarczej wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność jest, aby te wydatki były poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa „przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia - w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (w jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.”

Ministerstwo zapowiada również zmianę wydanych dotąd niekorzystnych interpretacji indywidualnych w tym zakresie.

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Agnieszka Orłowska-Radziwiłł - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ