Mikroprzedsiębiorca a obowiązek JPK od 2018 roku.

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK obowiązuje mikroprzedsiębiorców: 

 • od 1 stycznia 2018 r. - ewidencja VAT (plik JPK-VAT) co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego;
 • od 1 lipca 2018 r. - dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych.

JPK to Jednolity Plik Kontrolny, który zawiera zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres (miesiąc, kwartał). Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatników. JPK posiada określony układ i format (schemat xml) i jest przesyłany wyłącznie w wersji elektronicznej. Poszczególne moduły JPK to:

 • JPK_KR - księgi rachunkowe,
 • JPK_WB - wyciąg bankowy,
 • JPK_MAG – magazyn,
 • JPK_FA - faktury VAT,
 • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP - ewidencja przychodów,
 • JPK_VAT - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT .

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. NIP, REGON) oraz danych właściwego urzędu skarbowego (kod urzędu skarbowego) oraz zawiera dane dotyczące dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Podatnik, który nie korzysta z programów księgowych lub usług biur rachunkowych i sam rozlicza VAT, może skorzystać z bezpłatnej aplikacji (Klient JPK 2.0) przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. W takim przypadku będzie potrzebował certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego eGo (bezpłatny, elektroniczny podpis, który pozwala prawidłowo podpisać i złożyć JPK_VAT).

Jak informuje MF, na przełomie stycznia i lutego 2018 r.
do przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do składania JPK_VAT będą wysłane informacje w formie e-mail lub SMS. Taka wiadomość przypomni o możliwości założenia bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), który pozwoli prawidłowo podpisać i złożyć JPK_VAT.

Pierwszy plik JPK_VAT, który zawiera dane za styczeń 2018 r., należy przekazać do dnia 26 lutego br.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

Autor: Jolanta Romanowicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ