Podwyższenie limitów zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z dniem 1 stycznia wprowadzono szereg zmian w zakresie podatków, dzisiaj omowiy jedną z nich.

Bierzemy na taper podwyższenie limitów zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. W kilku przypadkach ustawodawca poniosl limity kwotowe, a w dwóch przypadkach całkowicie zniesiono obowiązujące limity.

Wprowadzono następujące zmiany:

 • zapomogi wypłacane z ZFŚS  z 638 zł /rocznie/ do 1 000 zł.
 • diety oraz zwrot kosztów otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji społecznych z 2280 /na miesiąc/ do 3 000 zł.
 • zapomogi otrzymywane w związku ze zdarzeniami losowymi z 2 280zł. /rocznie/ bez limitu z ZFŚS lub 6000 zł. z innych źródeł
 • przychody z zamiany rzeczy lub praw z 2280 zł /z jednej umowy/ do  6000 zł.
 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów byłych zakładów pracy  z 2 280zł rocznie do 3 000 zł
 • świadczenia z działalności socjalnej z 380 zł rocznie do 1 000 zł.
 • świadczenia spoza ZFŚS na  żłobki i przedszkola z 400 do 1 000 zł miesięcznie
 • wygrane w konkursach, imprezach sportowych kulturalnych z 760 zł jednorazowo do 2 000 zł.
 • dopłaty związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z innych źródeł z 760 zł rocznie do 2 000 zł.
 • wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni z 2280 zł rocznie bez limitu
 • świadczenia otrzymywane przez członków rodzin zmarłych pracowników, lub emerytów i rencistów z 2280zł. rocznie do 3 000 zł

 

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach z rachunkowości zaawansowanej".

Opracowanie:Zofia Jasak-Żółcik (wykładowca na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ)