Księga przychodów i rozchodów w praktyce

 

 


 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
 3. Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 4. Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
 5. Dowody księgowe i ich klasyfikacja
 6. Źródła przychodów i ich ewidencja
 7. Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania
 8. Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
 • Ewidencja sprzedaży
 • Karty wynagrodzeń pracowników, listy płac, składki ZUS
 • Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:
 • Wycena i przyjęcie do użytkowania
 • Metody amortyzacji
 • Likwidacja, oraz rozliczenie kosztów sprzedaży
 • Wyposażenie
 • Samochód osobowy w firmie:
 • Samochód właściciela
 • Samochód pracownika
 • Delegacja, a podróż służbowa (krajowa, zagraniczna)
 • Rozliczenie właściciela przedsiębiorstwa
 • Rozliczenie pracowników
 • ZFŚS, obowiązek tworzenia, naliczenie, korekta
 • Inwentaryzacja, wycena zapasów
 • Wynik na działalności gospodarczej
 • Odliczenie straty z lat ubiegłych
 • Likwidacja działalności gospodarczej, a skutki podatkowe
 • Zadania tematyczne
 • Obliczenie podatku zryczałtowanego
 • Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (metoda liniowa, w skali)
 • Zamknięcie roku, rozliczenie podatku (metoda liniowa, w skali) oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Zwolnienia
 • Rejestracja podatnika
 • Dostawa towarów i świadczenie usług
 • Dokumentacja: faktury, rejestry
 • Powstanie obowiązku podatkowego, VAT należny
 • VAT naliczony
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Import, eksport
 • Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku
 • Kasy rejestrujące
 • Rozliczenie VAT samochodu osobowego
 • Mechanizm odwrotnego obciążenia
 • Zadania praktyczne, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej

< Wróć do listy kursów