Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i płac (poziom średnio zaawansowany)

♦ kody zawodów: 242307 - specjalista ds.kadr; 242310 - specjalista ds. wynagrodzeń


Cena:  2290 zł. 

Cena obowiązuje przy płatności całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku płatności ratalnej cena wynosi 2350 zł, a poszczególne raty:

I rata:      1200 zł.

II rata:     1150 zł.

 Cena kursu obejmuje:

  • 85 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • specjalista ds. wynagrodzeń  -  kod zawodu 242310 
    • specjalista ds. kadr  -  kod zawodu 242307
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów