Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne)


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do praktyków z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowiskach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, jak również do kierowników liniowych odpowiedzialnych za poprawne planowanie czasu pracy podległego zespołu.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy. Podczas warsztatu przedstawimy Państwu  alternatywne systemy czasu pracy, wydłużone okresy rozliczeniowe i indywidualny rozkład czasu pracy.

Zaprezentujemy jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z wprowadzonych zmian.

Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z przestojem oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK DOWIE SIĘ

  1. Czy możliwe jest wprowadzenie w ramach jednego przedsiębiorstwa różnych systemów i rozkładów czasu pracy?
  2. Jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków atmosferycznych?
  3. Czy i kiedy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę 
    godzinach nadliczbowych?
  4. Na czym polega przestój i jak go uniknąć?
  5. Co zyskujemy dzięki wprowadzeniu optymalnego dla specyficznej organizacji pracy właściwego systemu i rozkładu czasu pracy?
  6. Jak wydłużyć okresy rozliczeniowe, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników?
  7. Jak stosować w przedłużonym okresie rozliczeniowym indywidualny rozkład czasu pracy pracownika, który może przewidywać zróżnicowanie liczby godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach?

< Wróć do listy kursów