Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego - od podstaw do specjalisty ds.rachunkowości

♦ klasyfikacja zawodów: 

 • Specjalista ds. rachunkowości -  241103
 • Pracownik obsługi płacowej –  431301

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3300 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • 186 godzi dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający kod zawodu
  • Specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103
  • Pracownik obsługi płacowej – kod zawodu 431301
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu
 • Specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103
 • Pracownik obsługi płacowej – kod zawodu 431301

< Wróć do listy kursów