Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem i obsługą programu Symfonia

kod zawodu: 441501 - pracownik do spraw osobowych 

♦ kod zawodu  431301- pracownik obsługi płacowej


Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2150 zł.

 Cena kursu obejmuje:

 85 godzin zegarowych (106 godzin lekcyjnych, po 45 minut) + 2 egzaminy (w sumie 180 minut)

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • pracownik ds. osobowych –  441501
  • pracownik obsługi płacowej –  431301
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe
  • pracownik ds. osobowych –  441501
  • pracownik obsługi płacowej –  431301

 

 

< Wróć do listy kursów