Studia podyplomowe - Rachunkowość i Podatki


UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i podatki, kierowane są do osób, które: 

 • Chcą w prosty sposób zrozumieć zagadnienia z obszaru podatków i rachunkowości,
 • Ukończyły studia na kierunkach niefinansowych i poszukują systematycznej wiedzy i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publicznoprawnych,
 • Poszukują wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości w celu przekwalifikowana oraz zmiany pracy, 
 • Pracują na stanowiskach nie księgowych, ale współpracują z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi,
 • Chcą założyć lub prowadzą działalność gospodarczą,
 • Chcą podjąć pracę w biurze rachunkowym i zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Zarządzają firmą i poszukują wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji księgowych. 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w obszarze księgowości, w szczególności z zakresu:

 • opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • ewidencji i rozliczeń podatkowych małych podmiotów gospodarczych,
 • organizacji rachunkowości w firmie,
 • prowadzenia ewidencji księgowej,
 • podstawowej sprawozdawczości finansowej,

W programie studiów dużą część zajęć stanowią warsztaty komputerowe, aby słuchacze zdobyli konkretne umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia ewidencji podatkowych małych podmiotów, prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego w średnich i większych przedsiębiorstwach:

 • SYMFONIA  Finanse i Księgowość - 24 godziny
 • SYMFONIA  Mała księgowość  - 16 godzin

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

 • Absolwenci zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych Symfonia Mała Księgowość (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów) i Symfonia Finanse i Księgowość (pełna księgowość), 
 • Absolwenci mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia,
 • Słuchacze mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach: 

Księgowy – kod zawodu: 331301

Specjalista ds. Rachunkowości – kod zawodu: 241103 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, warsztatów, 
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 184 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI 

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów lub przygotowanie praktycznej pracy końcowej,  
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Studia podyplomowe prowadzone są w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) w godzinach 9:00-17:00.

Semestr zimowy:

 • 15-16 października 2022 r.
 • 29-30 października 2022 r.
 • 12-13 listopada 2022 r.
 • 26-27 listopada 2022r.
 • 10-11 grudnia 2022 r.
 • 7-8 stycznia 2023 r.
 • 21-22 stycznia 2023 r.
 • 4-5 lutego 2023 r.

Semestr letni:

 • 11-12 marca 2023 r.
 • 25-26 marca 2023 r.
 • 15-16 kwietnia 2023 r.
 • 29-30 kwietnia 2023 r.
 • 13-14 maja 2023 r.
 • 27-28 maja 2023 r.
 • 10-11 czerwca 2023 r.
 • 24-25 czerwca 2023 r.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Kampusie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej przy ul. Jagiellońskiej 82F, hybrydowo lub on-line.

UWAGA! Zapisy na studia przyjmowane są bezpośrednio w Uczelni:  Informacje i zapisy

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

< Wróć do listy kursów