Urlopy, zwolnienia od pracy i rozliczanie czasu pracy w praktyce (warsztaty praktyczne)


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do praktyków z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowiskach związanych z udzieleniem urlopów wypoczynkowych, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, jak również do kierowników liniowych odpowiedzialnych za udzielenie urlopów pracowniczych, a także poprane planowanie czasu pracy podległego zespołu.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie udzielenia urlopów wypoczynkowych, planowania i rozliczania czasu pracy.

Podczas szkolenia omówimy obowiązki pracodawcy wynikające z prawa pracownika do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Omówimy zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz urlopu należnego. Przedstawimy zasady ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego i  ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zaprezentujemy również, jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z wprowadzonych zmian.

Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z przestojem oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK DOWIE SIĘ

 1. Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu?
 2. Kiedy pracownikowi przysługuje urlop uzupełniający?
 3. Kiedy pracownikowi przysługuje urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności?
 4. Jak  przygotować informację na podstawie art.29 § 3 k.p. ?
 5. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w wyniku prawa pracownika do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego?
 6. Jak ustalić urlop proporcjonalny w trudnych przypadkach?
 7. Jak skutecznie odwołać pracownika z urlopu w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy ?
 8. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia urlopowego?
 9. Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 10. Czy możliwe jest wprowadzenie w ramach jednego przedsiębiorstwa różnych systemów i rozkładów czasu pracy?
 11. Jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków atmosferycznych?
 12. Czy i kiedy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę 
  godzinach nadliczbowych?
 13. Na czym polega przestój i jak go uniknąć?
 14. Co zyskujemy dzięki wprowadzeniu optymalnego dla specyficznej organizacji pracy właściwego systemu i rozkładu czasu pracy?
 15. Jak wydłużyć okresy rozliczeniowe, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników?
 16. Jak stosować w przedłużonym okresie rozliczeniowym indywidualny rozkład czasu pracy pracownika, który może przewidywać zróżnicowanie liczby godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach?

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

< Wróć do listy kursów