Egzekucje komornicze z wynagrodzeń pracowniczych, zasiłków oraz umów cywilnoprawnych


 1. Ogólne zasady dokonywania potrąceń
  1. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
  2. Potrącenia a odliczenia z wynagrodzeń pracowniczych
  3. Wynagrodzenia i inne świadczenia podlegające zajęciom
  4. Potrącenia z wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  5. Potrącenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  6. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku zbiegu tytułów wykonawczych
  7. Obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu
  8. Obowiązkowe potrącenia
  9. Dobrowolne potrącenia
 2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzeń pracowniczych
  1. Podstawowe definicje
  2. Potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne
  3. Wynagrodzenia i świadczenia podlegające egzekucji
  4. Zbieg egzekucji
  5. Obowiązki pracodawcy związane z egzekucją wynagrodzenia
  6. Sankcje
 3. Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń – zasady ustalania: m.in.: jedna wypłata, kilka list płac, wypłata na przełomie roku, pracownik zwolniony z podatku, uczestnik PPK, niepełny wymiar czasu pracy, nieprzepracowany pełny miesiąc, diety, zbieg potrąceń, zmiany w kwotach wolnych w okresie pandemii.
  4. Warsztaty
 4. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Maksymalna kwota potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń
  4. Różnice pomiędzy potrąceniami z wynagrodzenia chorobowego a potrąceniami z zasiłków
  5. Etapy dokonywania potrąceń
  6. Warsztaty
 5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Zmiany przepisów - świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodów
  3. Jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
  4. Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń
  5. Warsztaty

< Wróć do listy kursów