Korekty ZUS - korygowanie dokumentów na podstawie zawiadomienia o błędach WDR


1. Analiza zawiadomienia o błędach przesłanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  • „Wewnętrzny dokument Rozliczeniowy WDR” – omówienie
  • „Rozbieżności pomiędzy DRA i WDR ZUS - omówienie i analiza czynników mających  wpływ na występujące różnice w kwotach składek
  • Wyjaśnienie poszczególnych dokumentów uznanych jako błędnych.

2. Weryfikacja rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu Płatnik oraz dokumentacje źródłową.
3. Warsztaty praktyczne

  • Omówienie i praktyczne zastosowanie wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych
  • Przygotowanie dokumentacji korygującej z zastosowaniem narzędzi programu Płatnik ułatwiających wykonywanie korekt
  • Ćwiczenia na zawiadomieniach o błędach, omówienie poszczególnych bloków zawiadomienia oraz sposoby ich korygowania :

- "Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych"
- "Raporty imienne niezgodne ze zgłoszeniem ubezpieczonego"
- "Błędne raporty imienne"
- "Raporty imienne nieznanych ubezpieczonych"
- "Odrzucone pozycje raportów ze względu na błędy w innych raportach"
- "Raporty imienne bez deklaracji"
- "Raporty imienne nadmiarowe"
- Przekroczenie trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku rozliczeniowym omówienie i sposób korygowania.
- Urlopy wychowawcze , macierzyńskie i zasiłki 
- Umowy cywilnoprawne  - prawidłowe ich rozliczanie od 1999

< Wróć do listy kursów