Obsługa programu Płatnik


1. Program „Płatnik” - ogólne omówienie programu przeznaczonego do rozliczeń z ZUS

2. Wymagania sprzętowe niezbędne do instalacji Płatnika

3. Instalacja programu Płatnik

3.1. Pierwszorazowa instalacja

3.2. Aktualizacja poprzedniej wersji programu

4. Omówienie podstawowego menu oraz ikon programu

5. Ustawienia parametrów do prawidłowego funkcjonowania programu

6. Ustawienie przekazu elektronicznego - bezpieczny podpis elektroniczny

7. Sposoby wprowadzania danych ubezpieczeniowych do programu

7.1. Import dokumentów

7.2. Zasilanie inicjalne

7.3. Manualne wprowadzanie danych

8. Zakładanie kartotek płatnika

9. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS:

9.1. firmy

9.2. dodatkowych rachunków bankowych

9.3. dodatkowych adresów prowadzonej działalności

9.4. zmiana danych

9.5. wyrejestrowanie

10. Tworzenie kartotek ubezpieczonych

11. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS

11.1. pracowników, zleceniobiorców i innych osób

11.2. zmiana danych osobowych

11.3. zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia

11.4. wyrejestrowanie

11.5. raporty RMUA

12. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych

13. Wyciągi z CRU

14. Metody przesyłania dokumentów do ZUS

14.1. tworzenie zestawów dokumentów

14.2. weryfikacja zestawów

14.3. wysyłanie zestawów

14.4. pobieranie i rejestracja potwierdzeń dla wysłanych zestawów dokumentów

15. Archiwizowanie dokumentów w programie Płatnik

15.1. tworzenie bazy

15.2. archiwizacja

15.3. pobieranie danych z archiwum

16. Obsługa bazy danych

< Wróć do listy kursów