Obsługa programu Płatnik


 OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Wprowadzenie do programu
 2. Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze
 3. Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
  • ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika (osoby prawnej, osoby fizycznej)
  • ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych
  • ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
  • ZIPA – zmiana danych płatnika
 4. Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
 5. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
  • Zgłoszenia ZUA, ZZA - zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego)
  • Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS
  • ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych
 6. Import dokumentów w programie Płatnik
 7. Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS:
  • ZUS OSW
  • ZUS RIA
  • ZUS IWA
 8. Dokumentacja rozliczeniowa
  • Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA
  • RSA – raport przerw w opłacaniu składek
  • RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach
  • Deklaracja zbiorcza DRA
 9. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

< Wróć do listy kursów