Symfonia kadry i płace (poziom podstawowy)


1.    Omówienie programu
2.    Zakładanie nowej firmy

a.    Tworzenie nowej firmy
b.    Uzupełnianie podstawowych danych 
c.    Uzupełnianie/zmiany parametrów ZUS
d.    Uzupełnianie/zmiany parametrów podatkowych

3.    Rejestrowanie pracownika

a.    Wprowadzenie podstawowych danych pracowniczych
b.    Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę

i.    Dane osobowe pracownika
ii.   Okresy zatrudnienia i przerw u poprzednich pracodawców
iii.  Wykształcenie
iv.  Rodzina (zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego)
v.   Warunki zatrudnienia
vi.  Zgłoszenie  pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
vii.  Bilanse urlopowe i chorobowe

c.    Wprowadzanie oraz realizacja zdarzeń w kalendarzu pracownika

i.    Przyjmowanie nowych pracowników, zmiany warunków zatrudnienia, zwalnianie pracowników
ii.    Rejestracja nieobecności pracowniczych
iii.    Rejestracja innych zdarzeń (np. premie, dodatki, potrącenia, zaliczki, pożyczki i inne)

4.    Umowy cywilnoprawne

a.    Umowy zlecenia, o dzieło, prawa autorskie, umowy zryczałtowane
b.    Umowy jednorazowe oraz rozliczane w dłuższych okresach czasu

5.    Okresy płacowe i listy płac

a.    Dodawanie okresów płacowych
b.    Dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (m.in. umowy cywilnoprawne)
c.    Zmiana właściwości okresu
d.    Wybór okresu do pracy
e.    Naliczanie i zamykanie okresów płacowych
f.    Dodawanie list płac podstawowych i pomocniczych
g.    Zmiana właściwości list płac
h.    Naliczanie i zamykanie list płac

6.    Przygotowywanie raportów w programie m.in.:

a.    Umowy oraz zmiany umów
b.    Deklaracje ZUS
c.    PIT
d.    Listy płac
e.    Karty wynagrodzeń
f.    Wybrane raporty kadrowe

7.    Współpraca Symfonii Kadry i Płace z Płatnikiem
8.    Archiwizacja danych

< Wróć do listy kursów