Księga przychodów i rozchodów w praktyce

 

 


 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom pragnącym samodzielnie prowadzić KPiR.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, jak również wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne księgowania zdarzeń gospodarczych, zamknięcia miesiąca i ustalenia zobowiązań podatkowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

30 godzin dydaktycznych

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów, przygotowują deklaracje rozliczeniowe PIT i VAT oraz ZUS.

< Wróć do listy kursów