Symfonia FK – księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym (poziom podstawowy)


1. Założenie nowej firmy. Generowanie wzorcowego planu kont i Układu bilansu (UB) i Rachunku wyników (RW)

2. Modyfikacja wygenerowanego planu kont do zakładowego, aktualizacja UB oraz RW.

3. Konfiguracja programu. Zakładanie rejestrów VAT.

4. Wykonywanie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa.

5. Kartoteki systemowe, zakładanie własnych słowników.

6. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia wraz z rozrachunkami.

7. Wprowadzanie i dekretacja podstawowych dokumentów obrotu gospodarczego (DP – Dokumenty Proste (PK), FVS (Faktury VAT Sprzedaży), FVZ (Faktury VAT zakupu), RK (Raport Kasowy), WB (Wyciągi bankowe))

8. Modyfikacja formularzy i definiowanie własnego typu dokumentów.

9. Rozliczanie i obsługa rozrachunków za pomocą WB,RK. Kompensaty i łączenie transakcji.

10. Ustawianie automatycznego tworzenia rozrachunków.

11. Wykorzystanie wbudowanych raportów, zestawień (obroty kont, zestawienia obrotów i sald, bilans, rachunek wyników itp.)

12. Generowanie przykładowej deklaracji VAT i sprawdzanie poprawności na podstawie zapisów na kontach.

 

< Wróć do listy kursów