NSA po raz kolejny stanął po stronie handlowców

Z przyjemnością prezentujemy Wam krótkie streszczenie najnowszego Wyroku NSA z 20.04.2017 r., syg. II FSK 760/15. Bardzo się cieszymy z prezentowanego przez NSA stanowiska.

Zapewnienie pracownikom noclegów w trasie, finansowanie opłat parkingowych i za przejazd autostradą, a także posiłków spożywanych w czasie spotkania służbowego z klientem leży wyłącznie w interesie pracodawcy , a nie pracowników, którzy swoje potrzeby mieszkaniowe zaspokajają w innym miejscu i w inny sposób oraz którzy - gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę - nie mieliby powodu do ponoszenia takich kosztów. Jeśli zapewnienie pracownikom świadczeń leży wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie pracowników, to brak jest podstaw do przypisania pracownikom przychodu z tego tytułu.

Polecamy również: Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany) oraz Podatki w kadrach

Autor: Mirosława Zugaj - dordca podatkowy, wykładowca w Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ .