Certyfikowany kurs księgowości z księgowością komputerową (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 331301- księgowy


Cena:  2490 zł. 

Cena obowiązuje przy płatności całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku płatności ratalnej cena wynosi 2590 zł, a poszczególne raty:

I rata:     1350 zł.

II rata:    1240 zł.

 Cena kursu obejmuje:

  • 108 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • księgowy  -  kod zawodu 331301
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów