Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

♦ specjalista ds. rachunkowości - 241103


Cena:  3790 zł. 

Cena obowiązuje przy płatności całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku płatności ratalnej cena wynosi 3890 zł, a poszczególne raty:

I rata:     1300 zł.

II rata:    1300 zł.

III rata    1290 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • 186 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • specjalista ds. rachunkowości  -  kod zawodu 241103 
    • pracownik obsługi płacowej  -  kod zawodu 431301
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów